16/12/2019: Khai giảng các khóa đào tạo chuyên ngành Báo chí - Phát thanh - Truyền hình
15:50 | 28/11/2019
GIẢM 10% HỌC PHÍ CHO CÁC HỌC VIÊN NỘP TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNGGIẢM 20% HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN TRƯỜNGGIẢM 30% HỌC PHÍ CHO NHÓM 10 HỌC VIÊNGIẢM 50% HỌC PHÍ CHO NHÓM 20 HỌC VIÊN(Không áp dụng đối với lớp Quay phim 10 ngày)
21/10/2019: Khai giảng các khóa đào tạo chuyên ngành Báo chí - Phát thanh - Truyền hình
08:14 | 17/10/2019
GIẢM 10% HỌC PHÍ CHO CÁC HỌC VIÊN NỘP TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNGGIẢM 20% HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN TRƯỜNGGIẢM 20% HỌC PHÍ CHO NHÓM 2 HỌC VIÊNGIẢM 30% HỌC PHÍ CHO NHÓM 10 HỌC VIÊNGIẢM 50% HỌC PHÍ CHO NHÓM 20 HỌC VIÊN(Không áp dụng đối với lớp Quay phim 10 ngày)
19/9/2019: Khai giảng các khóa đào tạo chuyên ngành Báo chí - Phát thanh - Truyền hình
16:47 | 05/09/2019
GIẢM 10% HỌC PHÍ CHO CÁC HỌC VIÊN NỘP TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNGGIẢM 20% HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN TRƯỜNGGIẢM 20% HỌC PHÍ CHO NHÓM 2 HỌC VIÊNGIẢM 30% HỌC PHÍ CHO NHÓM 10 HỌC VIÊNGIẢM 50% HỌC PHÍ CHO NHÓM 20 HỌC VIÊN(Không áp dụng đối với lớp Quay phim 10 ngày)
19/8/2019: Khai giảng các khóa đào tạo chuyên ngành Báo chí - Phát thanh - Truyền hình
10:54 | 01/08/2019
GIẢM 10% HỌC PHÍ CHO CÁC HỌC VIÊN NỘP TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNGGIẢM 20% HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN TRƯỜNGGIẢM 20% HỌC PHÍ CHO NHÓM 2 HỌC VIÊNGIẢM 30% HỌC PHÍ CHO NHÓM 10 HỌC VIÊNGIẢM 50% HỌC PHÍ CHO NHÓM 20 HỌC VIÊN(Không áp dụng đối với lớp Quay phim 10 ngày)
Khai giảng Lớp quay phim chuyên nghiệp cấp tốc 10 ngày
17:03 | 23/07/2019
GIẢM 20% HỌC PHÍ CHO NHÓM 2 HỌC VIÊNGIẢM 30% HỌC PHÍ CHO NHÓM 10 HỌC VIÊN
Lịch khai giảng lớp ngắn hạn: 18h00, thứ 5 ngày 18/7/2019
17:35 | 16/07/2019
GIẢM 10% HỌC PHÍ CHO CÁC HỌC VIÊN NỘP HỌC PHÍ TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNGGIẢM 20% HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN TRƯỜNGGIẢM 20% HỌC PHÍ CHO NHÓM 2 HỌC VIÊN(Không áp dụng đối với lớp Quay phim 10 ngày)
Khai giảng lớp
15:02 | 20/06/2019
Nhằm rèn luyện cho các bé về các kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, tạo sự tự tin trước đám đông. Các bài học được thiết kế chuyên biệt dành cho từng cấp độ giúp hình thành sự nhanh nhẹn, tăng khả năng tư duy sáng tạo của trẻ. Kết hợp thực hành tạo kỹ năng diễn xuất, làm chủ sân khấu, sử dụng ngôn từ một cách thành thạo, linh hoạt, lưu loát và cuốn hút cho từng thể loại trong kỹ năng dẫn chương trình. Giảng viên kinh nghiệm sẽ nhận ra các thế mạnh của trẻ để phát triển một cách tốt nhất.
20/5/2019: Khai giảng các khóa đào tạo chuyên ngành Báo chí - Phát thanh - Truyền hình
00:00 | 07/05/2019
GIẢM 20% HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG, GIẢM 10% HỌC PHÍ CHO CÁC HỌC VIÊN GHI DANH VÀ HOÀN TẤT HỌC PHÍ TRƯỚC NGÀY 17/5/2019 (không áp dụng đối với lớp Quay phim 10 ngày)
Khai giảng các khóa đào tạo chuyên ngành Báo chí - Phát thanh - Truyền hình ngày 15/4/2019
18:16 | 02/04/2019
GIẢM 20% HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN TRƯỜNGGIẢM 10% HỌC PHÍ CHO CÁC HỌC VIÊN GHI DANH VÀ HOÀN TẤT HỌC PHÍ TRƯỚC NGÀY 12/4/2019 (không áp dụng đối với lớp Quay phim 10 ngày
Khai giảng các khóa đào tạo chuyên ngành Báo chí - Phát thanh - Truyền hình ngày 11/3/2019
10:34 | 18/02/2019
GIẢM 20% HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN TRƯỜNGGIẢM 10% HỌC PHÍ CHO CÁC HỌC VIÊN GHI DANH VÀ HOÀN TẤT HỌC PHÍ TRƯỚC NGÀY 08/3/2019 (không áp dụng đối với lớp Quay phim 10 ngày)